Miljöpolicy

Vi strävar efter att kontinuerligt minska vår miljöpåverkan, med fokus på energi, transporter, avfall och inköp. Detta gör vi genom att:

  • Energieffektivisera verksamheten.
  • Resa med kollektivtrafik till kund.
  • Källsortera i alla fraktioner kommunen tillhandahåller.
  • Ställa miljökrav på våra leverantörer och i möjligaste mån välja miljömärkta produkter.

I kontakt med kund har vi möjlighet att bidra till en positiv miljöpåverkan t.ex. genom att:

  • Bygga upp miljöledningssystem med syfte att kontinuerligt minska kundens miljöpåverkan.
  • Miljöutbilda anställda.
  • Övrig konsultation.

Vi ska överträffa gällande lagar, förordningar och övriga bestämmelser och sträva efter att ständigt förbättra vårt miljöarbete.