Om ViaTellus

Har du haft miljöförvaltningen som utfärdare och nu behöver byta?
Det är enkelt att byta utfärdare till ViaTellus. Tellusmetodens miljöhandbok har tagits fram utifrån Göteborgsmetoden, mycket är sig likt så ni kommer känna igen er, men vi har också utifrån flera hundra revisioner lyssnat på er och utvecklat metoden. Låter det intressant? Skicka ett mail till johanna.frej@viatellus.se för mer information.

ViaTellus är ett miljökonsultföretag som riktar sig mot företag och offentlig sektor. Företaget erbjuder ett brett utbud av miljötjänster inom till exempel: Ledningssystem, Miljödiplomering, Utbildning, MiljörevisionMiljöutredning, Kontroll av lagefterlevnad, Internevision, Krav vid upphandling, Stöd till miljöchefer.

Utöver miljökonsultation erbjuder ViaTellus även ett basutbud av utbildningspaket inom miljöområdet. Utbildningarna ges i sin allmänna form eller skräddarsys för er verksamhet. Vi erbjuder hela spektrat från lättare introduktioner till djupare utbildningspaket för miljöchefer.

Engagera ViaTellus om ni vill:

  • Öka er konkurrenskraft
  • Minska er miljöpåverkan
  • Uppfylla miljölagar
  • Förbättra er image och trovärdighet
  • Få nöjdare medarbetare
  • Certifiera ert miljöledningssystem
  • Öka miljökompetensen i er verksamhet
  • …eller helt enkelt komma igång med miljöarbetet