Om ViaTellus

ViaTellus är ett miljökonsultföretag som riktar sig mot företag och offentlig sektor. Företaget erbjuder ett brett utbud av miljötjänster inom till exempel: Ledningssystem, Miljödiplomering, Utbildning, MiljörevisionMiljöutredning, Kontroll av lagefterlevnad, Internevision, Krav vid upphandling, Stöd till miljöchefer.

Utöver miljökonsultation erbjuder ViaTellus även ett basutbud av utbildningspaket inom miljöområdet. Utbildningarna ges i sin allmänna form eller skräddarsys för er verksamhet. Vi erbjuder hela spektrat från lättare introduktioner till djupare utbildningspaket för miljöchefer.

Engagera ViaTellus om ni vill:

  • Öka er konkurrenskraft
  • Minska er miljöpåverkan
  • Uppfylla miljölagar
  • Förbättra er image och trovärdighet
  • Få nöjdare medarbetare
  • Certifiera ert miljöledningssystem
  • Öka miljökompetensen i er verksamhet
  • …eller helt enkelt komma igång med miljöarbetet