Miljödiplomering

Har du haft miljöförvaltningen som utfärdare och nu behöver byta?
Det är enkelt att byta utfärdare till ViaTellus. Tellusmetodens miljöhandbok har tagits fram utifrån Göteborgsmetoden, mycket är sig likt så ni kommer känna igen er, men vi har också utifrån flera hundra revisioner lyssnat på er och utvecklat metoden. Låter det intressant? Skicka ett mail till johanna.frej@viatellus.se för mer information.

Miljödiplomering är ett enkelt miljöledningssystem som är anpassat för små och medelstora företag och organisationer. I arbetet för att bli diplomerad ska man uppfylla ett visst antal miljökrav. 

Vägen för att bli en miljödiplomerad verksamhet består av att:

  • Kartlägga verksamhetens miljöpåverkan
  • Planera och genomföra miljöförbättringar
  • Utbilda medarbetarna
  • Följa upp och förbättra miljöarbetet.

Så här går en miljödiplomering till:

  1. Skicka ett mail till johanna.frej@viatellus.se och berätta att ni är intresserade av att miljödiplomera er verksamhet.
  2. Ni får mer information om vad det innebär att miljödiplomera er verksamhet.
  3. Verksamheten bygger upp sitt miljöledningssystem med hjälp av Tellusmetodens miljöhandbok. Miljöhandboken är självinstruerande och innehåller bra tips så att verksamheten kan bygga upp miljöledningssystemet själva, men om ni hellre vill finns erfaren miljökonsult att tillgå. När miljöhandboken är ifylld skickas den in till revisorn för granskning och tid för revision bokas in.
  4. Revisorn kommer till verksamheten och gör en dokumentgranskning och kontroll på plats. Revisionen dokumenteras i en revisionsrapport som verksamheten får. När ev. avvikelser är åtgärdade är verksamheten godkänd och ViaTellus utfärdar ett Svensk miljöbas miljödiplom. Grattis nu kan ni marknadsföra er som en miljödiplomerad verksamhet!

Kontakta oss gärna för mer information.

ViaTellus är en godkänd utfärdare och Tellusmetodens miljöhandbok är granskad och godkänd av Svensk miljöbas. ViaTellus har revisorer som är godkända av Svensk miljöbas och självklart är även företaget miljödiplomerat.

Helhetslösning

ViaTellus erbjuder en helhetslösning för miljödiplomering där Svensk miljöbas har granskat och godkänt metoden för miljödiplomering, har godkända revisorer och är godkänd av Svensk miljöbas att utfärda miljödiplom. Dessutom finns vår föreläsare i miljö Johanna Frej som har gått Toastmaster Internationals utbildningsprogram för ”Competent Communication”.

Engagerande miljöutbildning 

För att bli miljödiplomerad krävs det att alla anställda går en grundläggande miljöutbildning på minst en halvdag. Vi erbjuder en utbildning som är anpassad för verksamheter som är, eller är på gång med att miljödiplomera sig. Läs mer på: Miljöutbildning

Vidareutbildning

Minst vart tredje år ska personalen gå en vidareutbildning. Vi erbjuder en mängd olika utbildningar. Läs mer på: Miljöutbildning

Kontakta Johanna Frej för mer information, upplägg och priser på johanna.frej@viatellus.se